IMG_0383.jpg

Totems van de St Jan

De leerlingen van Basisschool de St Jan gaan ornamenten ontwerpen waarin ze in beelden laten zien wie ze zijn en waar ze voor staan. Als inspiratie wordt de Amsterdams School architectuur bestudeerd.
De band tussen de bewoners- scholieren- en hun leefomgeving zal worden vergroot omdat er serieus is meegeholpen het kunstwerk vorm te geven.

werkwijze:
De school en de kunstenaar gaan een nauwe samenwerking met elkaar aan.
Als kunstenaar help ik mee een onderzoek te doen naar de verbeelding van de identiteit van de school. We beginnen met uitgebreide rondleidingen door de buurt. De Baarjes is onderdeel van Plan West van begin 20ste eeuw. De architectuur is bijzonder en heeft veel versiering en aandacht voot detail.

Juist de samenwerking tussen kunstenaar en de leerlingen uit de buurt moet een meerwaarde geven aan het te ontwerpen kunstwerk. Het kader en de doelstelling is vooraf duidelijk. Over het eindresultaat heb ik wel verwachtingen, maar deze zullen door het werkproces veranderen.

In een tijdelijk ingerichte werkplaats wordt in kleine groepen gewerkt. Eerst zijn er gesprekken, dan volgt het tekenen en ordenen van de plannen. Hierna worden ontwerpen in klei gemaakt. Van alle werken wordt een tentoonstelling gemaakt. Uit deze ontwerpen wordt een selectie gemaakt, die door de makers ervan worden uitgewerkt naar het juiste formaat voor aan de gevel. Deze ontwerpen worden in brons gegoten.
Er zijn dan 18 beeldjes gemaakt door de leerlingen. De verdeling en selectie per klas-groep, jongen en meisje zal rechtlijnig en eerlijk zijn. Deze samengestelde beelden verbeelden de samenwerking, diversiteit van en respect voor elkaar, en tonen dit aan de buitenwereld.


Ik zal zeker 9 weken intensief op de school werkzaam zijn als beeldend kunstenaar, klankbord, begeleider en regisseur.
Een naslag in drukvorm vind ik van belang om de deelnemers te tonen dat zonder het hele werkproces en de voortdurende invloed en inspiratie naar elkaar toe het kunstwerk niet had kunnen ontstaan in deze vorm. Tevens geeft dit verslag een toelichting op de gebruikte symbolen die te zien zijn.