P1020865.jpg

De leerlingen kruipen in de huid van de kunstenaar en gaan zelf de beelden maken. Het hele creatieve proces van voorstudies tot het inrichten van een tentoonstelling maken de leerlingen mee. Met een rondleiding door de buurt wordt naar andere beelden gekeken zoals gevelornamenten, architectuur en kunst in de openbare ruimte en nagedacht over de betekenis hiervan. In een tijdelijk ingericht atelier gaan de leerlingen hun verhaal opschrijven, tekenen en in klei verbeelden, samen vormen zij de ontwerpen voor de ornamenten die de identiteit van de school verbeelden.

- De leerlingen komen in kontakt met cultureel erfgoed en kunst in de openbare ruimte in de directe school- en eigen leefomgeving. Ze leren de betekenis en de culturele waarde hiervan.

- De leerlingen ontdekken dat de school voor iedereen een eigen betekenis of beleving kan hebben. Dat dit van belang is om tot een eigen origineel werkstuk te komen en dat dit in de beeldende kunst een voorwaarde is.

- De leerlingen beschrijven hun eigen werkstuk, ontdekken dat dit het werkstuk diepgang kan geven en dat een beschrijving soms nodig is om het te kunnen begrijpen of om ervan te kunnen genieten.

- Door de tentoonstelling buiten de school op een belangrijke plaats te organiseren, waar alle ouders het werk kunnen bekijken, zullen de leerlingen zich gewaardeerd voelen. Dit versterkt het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de leerlingen.

- De uiteindelijke waardering van de persoonlijke inbreng van de leerlingen, zichtbaar in de tentoonstelling en in de ornamenten op de gevel, heeft tot gevolg dat de kinderen zich geaccepteerd zullen voelen zoals ze zijn, door de school en door de buurt.
- Met dit gevelproject stelt de school zich kwetsbaar op, de school laat zien wat de kinderen van haar vinden. Maar dit is tegelijk een sterk statement vanuit de school, de school neemt ieder kind serieus, laat dit zien op haar gevel en draagt het uit naar de buurt.

Alle delen van het vooraf gedachte werkproces zijn van groot belang geweest en zelfs onmisbaar.
De studie in de buurt, het onderzoek, het ontwerpen, de expositie en het samenvattende kunstwerk dat permanent blijft. Met een feestelijke onthulling en diverse malen in de krant was het project rond gemaakt.