P1030929.jpg
Juni 2013, het beeldend kunstwerk De Eland en de trompet' ,uit 2003 is herplaatst in het nieuwe ontwerp van de openbare speeltuin aan de Elandstraat 100 in Amsterdam. De speeltuin is vormgegeven door architect M de Haas. Het kunstwerk is ism met het AFK en het stadsdeel Centrum ontstaan naar idee van Piet van de Kar. Het bestaat uit een houten hekwerk van duurzaam hout en 9 bronzen ornamenten, die samen met de muurschildering, een boom en voetsporen van de eland in bronsplaat het verhaal van de Eland en de trompet verbeelden. Het kunstwerk is een ontmoetingsplek voor de diverse leeftijdsgroepen die op het plein spelen, het zet aan tot gesprek en hun verbeelding zorgt voor nieuwe fragmenten van verhalen over de herkomst van de beeldelementen.
P1020865.jpg

De leerlingen kruipen in de huid van de kunstenaar en gaan zelf de beelden maken. Het hele creatieve proces van voorstudies tot het inrichten van een tentoonstelling maken de leerlingen mee. Met een rondleiding door de buurt wordt naar andere beelden gekeken zoals gevelornamenten, architectuur en kunst in de openbare ruimte en nagedacht over de betekenis hiervan. In een tijdelijk ingericht atelier gaan de leerlingen hun verhaal opschrijven, tekenen en in klei verbeelden, samen vormen zij de ontwerpen voor de ornamenten die de identiteit van de school verbeelden.

- De leerlingen komen in kontakt met cultureel erfgoed en kunst in de openbare ruimte in de directe school- en eigen leefomgeving. Ze leren de betekenis en de culturele waarde hiervan.

- De leerlingen ontdekken dat de school voor iedereen een eigen betekenis of beleving kan hebben. Dat dit van belang is om tot een eigen origineel werkstuk te komen en dat dit in de beeldende kunst een voorwaarde is.

- De leerlingen beschrijven hun eigen werkstuk, ontdekken dat dit het werkstuk diepgang kan geven en dat een beschrijving soms nodig is om het te kunnen begrijpen of om ervan te kunnen genieten.

- Door de tentoonstelling buiten de school op een belangrijke plaats te organiseren, waar alle ouders het werk kunnen bekijken, zullen de leerlingen zich gewaardeerd voelen. Dit versterkt het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de leerlingen.

- De uiteindelijke waardering van de persoonlijke inbreng van de leerlingen, zichtbaar in de tentoonstelling en in de ornamenten op de gevel, heeft tot gevolg dat de kinderen zich geaccepteerd zullen voelen zoals ze zijn, door de school en door de buurt.
- Met dit gevelproject stelt de school zich kwetsbaar op, de school laat zien wat de kinderen van haar vinden. Maar dit is tegelijk een sterk statement vanuit de school, de school neemt ieder kind serieus, laat dit zien op haar gevel en draagt het uit naar de buurt.

Alle delen van het vooraf gedachte werkproces zijn van groot belang geweest en zelfs onmisbaar.
De studie in de buurt, het onderzoek, het ontwerpen, de expositie en het samenvattende kunstwerk dat permanent blijft. Met een feestelijke onthulling en diverse malen in de krant was het project rond gemaakt.

P1020860.jpg
De letters van de naam van de school zijn door leerlingen ontworpen.
Daarna in staal gemaakt, gegalvaniseerd en gelakt, nu zitten ze voor altijd aan de gevel vastgemaakt.
IMG_2287.jpg


Ornamenten als een sterrenhemel aan de gevel
De wijk is ontstaan in de 17e eeuw en heeft dus een kleurrijk verleden. Tegenwoordig wordt de school ook kleurrijk genoemd omdat de herkomst van de leerlingen heel divers is.
Vanaf de straat is slecht te zien wat het karakter van de school is. Daar wil ik samen met de leerlingen wat aan veranderen.
De school heeft mij gevraagd een project te starten waarin de leerlingen heel actief betrokken zijn en waarin op een serieuze manier een kunstwerk wordt ontwikkeld. Het kunstwerk wordt permanent en gaat het verhaal van de school en zijn leerlingen vertellen en vooral laten zien en ervaren.
In de opzet van het educatie-kunstproject zal deze intentie kunnen worden versterkt. In kleine groepjes wordt er samengewerkt met de kunstenaar en onderzoek gedaan in het tijdelijke atelier op school. Er worden rondleidingen gehouden door de buurt om het kijken te stimuleren. Belangrijke onderwerpen die een school haar identiteit geven, de mens, de geschiedenis, sociale omgang en respect, sport en fantasie of religie worden besproken in het atelier. Dit wordt de broedplaats waar de vorm en de inhoud gaat ontstaan. We gaan tekenen en beeldjes maken in een atelier waar de kunstenaar leiding geeft aan de ontwikkeling van het kunstwerk.
Om de ontwikkeling van proces inzichtelijk te maken zal er een tentoonstelling van het onderzoek en de ontwerpen worden gehouden.
Dit kan in de school of het buurtcentrum, maar is openbaar toegankelijk. Op deze tentoonstelling met werk van alle leerlingen zal een keuze gemaakt worden. Deze ontwerpen gaan worden gebruikt in het Sterrenbeeld van de school, 20 ornamenten.


De vorm van het kunstwerk aan de gevel zal gestoeld zijn op een sterrenhemel. Het ‘sterrenbeeld’ van de school gaan we vormgeven.
Van een afstand zijn lichtpuntjes te zien die samen een vorm hebben, van dichtbij is de betekenis en herkomst van ieder ornament te zien. Het kunstwerk zal bestaan uit 20 bronzen beeldjes die verspreid aan de gevel worden gemonteerd. Brons is een duur en traditioneel materiaal. Deze parels aan de gevel zijn aan te raken vanaf de straat en sommige zitten hoog maar goed zichtbaar op de buitenmuur. De plaats van de ornamenten zal ook bepaald worden door de monumentale ruimte die de architectuur van het gebouw geeft.
Zo zal ook het gebouw een inspiratiebron voor de leerlingen kunnen zijn.

IMG_2258.jpg
IMG_2256.jpg
IMG_0388.jpg

18 beeldjes in brons zijn ontworpen door de leerlingen deze zijn op een horizontale schrijflijn aan de gevel gemonteerd.
De lijn is harmonie met het fundament van de Amsterdams school architectuur.


Kortenaerstraat 31 Amsterdam

IMG_0384.jpg
IMG_0383.jpg

Totems van de St Jan

De leerlingen van Basisschool de St Jan gaan ornamenten ontwerpen waarin ze in beelden laten zien wie ze zijn en waar ze voor staan. Als inspiratie wordt de Amsterdams School architectuur bestudeerd.
De band tussen de bewoners- scholieren- en hun leefomgeving zal worden vergroot omdat er serieus is meegeholpen het kunstwerk vorm te geven.

werkwijze:
De school en de kunstenaar gaan een nauwe samenwerking met elkaar aan.
Als kunstenaar help ik mee een onderzoek te doen naar de verbeelding van de identiteit van de school. We beginnen met uitgebreide rondleidingen door de buurt. De Baarjes is onderdeel van Plan West van begin 20ste eeuw. De architectuur is bijzonder en heeft veel versiering en aandacht voot detail.

Juist de samenwerking tussen kunstenaar en de leerlingen uit de buurt moet een meerwaarde geven aan het te ontwerpen kunstwerk. Het kader en de doelstelling is vooraf duidelijk. Over het eindresultaat heb ik wel verwachtingen, maar deze zullen door het werkproces veranderen.

In een tijdelijk ingerichte werkplaats wordt in kleine groepen gewerkt. Eerst zijn er gesprekken, dan volgt het tekenen en ordenen van de plannen. Hierna worden ontwerpen in klei gemaakt. Van alle werken wordt een tentoonstelling gemaakt. Uit deze ontwerpen wordt een selectie gemaakt, die door de makers ervan worden uitgewerkt naar het juiste formaat voor aan de gevel. Deze ontwerpen worden in brons gegoten.
Er zijn dan 18 beeldjes gemaakt door de leerlingen. De verdeling en selectie per klas-groep, jongen en meisje zal rechtlijnig en eerlijk zijn. Deze samengestelde beelden verbeelden de samenwerking, diversiteit van en respect voor elkaar, en tonen dit aan de buitenwereld.


Ik zal zeker 9 weken intensief op de school werkzaam zijn als beeldend kunstenaar, klankbord, begeleider en regisseur.
Een naslag in drukvorm vind ik van belang om de deelnemers te tonen dat zonder het hele werkproces en de voortdurende invloed en inspiratie naar elkaar toe het kunstwerk niet had kunnen ontstaan in deze vorm. Tevens geeft dit verslag een toelichting op de gebruikte symbolen die te zien zijn.

IMG_0382.jpg
P1020945.jpg

Na een uniek samenwerkings project, met de leerlingen van klas 1 en 2 van deelschool 2 en 3, de docenten en kunstenaar Piet van de Kar was er een geweldige tentoonstelling in de school te zien. Hieruit is dit kunstwerk ontstaan. Werk van de leerlingen is in brons gegoten.
Het bronzen beeld staat op een enorme eiken boomstam. Een vogel als een ‘voertuig’ voor studie en onderzoek met op zijn rug en vleugels 18 ornamenten die een verhaal maken over het IJburg College. Het beeld komt permanent in de hal aan de Pampuslaan1 te staan en is 150 cm hoog.

Winston, een luie stoel, om te chillen, een teken van rust wel naar grootvaders model
Sharon, digischool, een moderne visie die hier heerst, er is veel licht en ideeen
Anne, vallen en opstaan,een plein in het klein, staat voor spelen en leven, hoogtes voor groei en kleuren voor talent
Toon, een hand die grijpt naar de toekomst, maar ook naar vriendschap
Ole, met de poeisch titel ‘de vogele vrijheid’
Sam, een leerling staat op een sokkel van kennis, met een jas van wijsheid, en wortelt zichzelf
Cillen, een breakdanser staat op 1 hand, voelt zijn lichaam en is als een ster
Sanne, dit is een combinatiesymbool en staat voor liefde en vrede
Duygu, er zijn nog weinig boeken op het IJburg, het zou wel leuk zijn als we boeken hadden met kleuren
Loeka, het stelt niet echt iets voor maar iedereen ziet er iets anders in, het heet Libre mountain
Elif, op school is het gezellig net als een theekransje, dit kon ik hierdoor combineren mijn eigen cultuur
Kato, het oog, het oog staat voor de uitkijk
Imrane en Matis, het zijn twee ringen die door elkaar gesmolten zijn, idee is dat vriendschap is voor altijd
Marise, de denker, op school moet je nadenken, soms weet je het niet meer en zweef in op een donkere wolk, maar je komt altijd weer ....in het witte licht
Iks, de eend, de eend staat symbool voor vriendelijkheid
Joca, de toekomst, een vlinder kan vliegen zo ver als hij naar de toekomst kan
Diron, soms is het moeilijk om overeind te staan, voor iedereen is het anders, maar allemaal zullen we boven aan de trap staan
Brandon en Jannes, deze fietspomp werkt op zonnepanelen, als je op een knop drukt pompt hij vanzelf, wij houden van uitvinden en ontdekken.

P1010671.jpg
P1010672.jpg

Standbeeld over het IJburg College.
Kunstwerk in ontwikkeling


Samenwerking tussen Woningbouwvereniging Ymere, de leerlingen van het IJburgcollege, de docenten van het IJburg College, kunstenaar Piet van de Kar en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Opening op 1-02-2012, Pampuslaan1 Amsterdam IJburg

De leerlingen-onderbouw van het IJburg College gaan samen met kunstenaar Piet van de Kar een
‘standbeeld’ ontwerpen en realiseren voor op het schoolplein of voor de deur van het nieuwe gebouw aan de Pampuslaan 1.
Work in process en work in progress. Door intensief samen te werken, kruipen de leerlingen in de huid van een kunstenaar. Ze maken een analyse van hun omgeving door onderzoek en interviews te doen. Beelden in de openbare ruimte in Amsterdam worden bestudeerd, de architectuur in de omgeving wordt besproken en bekeken. Eerst zelf op een sokkel als standbeeld gefotografeerd. Dan wordt er getekend in foto’s van de locatie. Hierna worden materialen gekozen die passen bij het idee. Een schaalmodel wordt dan gemaakt in de werkplaats op school.
Het doel is een kunstwerk te maken dat iets vertelt over het IJburg College en haar visie. De leerlingen zelf gaan hier ontwerpen voor maken. In 6 weken tijd werken ze onder regie van Piet van de Kar in de werkplaatsen op school, de docenten kunst en cultuur van school werken mee aan het project. Zonder hen zou het niet lukken omdat er 300 leerlingen meedoen met ontwerpen.
In de week van 30 januari 2012 is er een grote presentatie van het werk en het onderzoek in het gebouw van het IJburg College. Pampuslaan 1

Uit de tentoonstelling van het werk van de leerlingen worden ontwerpen gekozen die gebruikt gaan worden om een kunstwerk te ontwikkelen dat kan worden gerealiseerd.
Een intensieve samenwerking tussen de betrokkenen is de basis van dit kunstwerk.
De creatieve plannen van de leerlingen worden zo gecombineerd met de visie van Ymere het Afk en vooral het IJburg College. Samen proberen we op een professionele manier vorm te geven aan onze omgeving. Opdat beeldende kunst en leefbaarheid een nieuwe dimensie maken.

DSC_0037.jpg
DSC_0165.jpg